Активности

Основана српска комора во Македонија

Формирано e здружение на бизнисмени на Српски компании во Македонија. Оперативно тело за подобро...

Основачко собрание на здружението на српски деловни субјекти и застапници

Иницијативата за формирање на ова здружение ја започна Амбасадата на Р.Србија во Македонија во со...